Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. Istanbul Consulting Group (ICG)’ye ait tüm online servis ve uygulamalara erişirken sizden hiçbir surette size özel kullanıcı ya da aygıt bilgisi istenmez.

Istanbul Consulting Group (ICG) Mobil Uygulaması’nın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Istanbul Consulting Group (ICG) Direkt Mobil Uygulaması’nı kullanması nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Ayrıca kişi listenize erişebilir.

Istanbul Consulting Group (ICG), destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların bankanın gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.

Istanbul Consulting Group (ICG)Mobil Uygulaması, üçüncü sahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlayabilecektir. Istanbul Consulting Group (ICG), bu sitelerin içeriklerini denetlememekte ve bu sitelerin kullanımından doğabilecek her türlü zararlara karşı Istanbul Consulting Group (ICG)tarafından hiçbir garanti verilmemektedir. Bu tarz sayfaların ziyaretlerinde yer aldığı sitenin güvenlik ilkeleri geçerlidir.

Uygulamayı ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, bilgi belirteci (“cookie”) formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır. Örneğin; cookie’ler, uygulamayı ve reklamları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlememizi sağlayacaktır. Hemen hemen tüm internet browser’larında, cookie’leri hard diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen browser’ınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.

Uygulamamızın kullanımı sırasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar ve masraflardan Istanbul Consulting Group (ICG)sorumlu değildir.

Istanbul Consulting Group (ICG) Uygulaması’nda yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Istanbul Consulting Group (ICG)’ye aittir. Uygulamanın içerdiği üçüncü sahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları bankamızda saklıdır.

Istanbul Consulting Group (ICG), Istanbul Consulting Group (ICG) Mobil Uygulaması, “kullanım şartları”nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

Istanbul Consulting Group (ICG) Mobil Uygulaması, Türkiye kanunlarına göre kurulmuş ve işletilmektedir. Uygulama hakkındaki ihtilafların çözümünde Türkiye kanunları uygulanacaktır ve Türk mahkemeleri yetkili olacaktır.